Motlys

Jeg tar flere motlysbilder. Bilder som blir eksponert i forbifarten oftes om morgenen. Likevel hender det jeg må sette meg […]

Tornesvatnet

I en radius på 40 km. rundt Haugesund er det mange svært gode fuglelokaliteter; Utsira, Røvær og Kårstø. Fra Karmøy nevnes Feøy, Taravika, Syre […]

Ellevilt – igjen

Uke 45 begynte relativt rolig. Sykkelturen på Utsira mandag resulterte i noen sidensvanser (over), 2-3 stillitser og en longstayer blekbrynsanger. Den tidlige […]

Utsira sør og nord

Nok en høst er (sannsynligvis) over for oss fugleturister på Utsira. Bombeuka (uke 40) ble langt fra historisk, selv om […]