Ellevilt – igjen

Uke 45 begynte relativt rolig. Sykkelturen på Utsira mandag resulterte i noen sidensvanser (over), 2-3 stillitser og en longstayer blekbrynsanger. Den tidlige […]

Interkommunal blogg

Grenser er aldri noe heft for fuglene, og høye gjerder er stort sett en lang tynn strek i landskapet. Vinterstid krysser […]