Jeg har klar varierte foredrag om fugler.

  • Fuglelivet i ditt nærområde
  • Fugler på fóringsplassen
  • Fugler i land eller lokaliteter jeg har besøkt.
  • Sjøfugler
  • Vadefugler
  • Fuglekikking for nybegynnere
  • Fuglefotografering for nybegynnere
  • +++

Dessuten kan undervisning tilpasses skoleklasser.

Jeg har vært aktiv fuglekikker i flere ti-år og har pr. november 2018 sett 411 forskjellige arter i Norge.

Det er over 30 000 fuglebilder i arkivet fordelt på ca. 450 forskjellige arter fra tre verdensdeler.