Jeg har vært aktiv fuglekikker i flere ti-år . De første årene var kikkert og teleskop de viktigste hjelpemidlene, men senere ble fotoutstyr endel av utrustningen.

Så nå er det det over 22 000 fuglebilder i arkivet. Selvfølgelig er de fleste fra Norge, men også mange fra Island, Spania, Portugal, Azorene, Israel og Alaska.

Totalt har jeg bilder av ca. 450 fuglearter fra tre verdensdeler.