Fuglekikker og fotograf Jan Kåre Ness sjekket fuglelivet regelmessig langs Kyststien (mellom Krabbapytten og Årabråtsvågen) i Haugesund i 2022.
Lista (under) er artene som ble observert det ene året.

Følg gjerne Instagramkontoen: @fugler_kyststien

 • Knoppsvane
 • Sangsvane
 • Kanadagås
 • Taigasædgås
 • Kortnebbgås
 • Grågås
 • Gravand
 • Mandarinand
 • Brunnakke
 • Krikkand
 • Stokkand
 • Stjertand
 • Toppand
 • Ærfugl
 • Svartand
 • Sjøorre
 • Havelle
 • Kvinand
 • Siland
 • Laksand
 • Smålom
 • Storlom
 • Islom
 • Havsule
 • Storskarv
 • Toppskarv
 • Gråhegre
 • Havørn
 • Spurvehauk
 • Tårnfalk
 • Dvergfalk
 • Vandrefalk
 • Tjeld
 • Sandlo
 • Heilo
 • Tundralo
 • Vipe
 • Polarsnipe
 • Sandløper
 • Fjæreplytt
 • Myrsnipe
 • Kvartbekkasin
 • Enkeltbekkasin
 • Rugde
 • Brushane
 • Lappspove
 • Småspove
 • Storspove
 • Sotsnipe
 • Gluttsnipe
 • Skogsnipe
 • Rødstilk
 • Strandsnipe
 • Steinvender
 • Hettemåke
 • Fiskemåke
 • Sildemåke
 • Gråmåke
 • Svartbak
 • Krykkje
 • Makrellterne
 • Rødnebbterne
 • Lomvi
 • Alke
 • Alkekonge
 • Teist
 • Bydue
 • Ringdue
 • Tyrkerdue
 • Hubro
 • Gråspett
 • Flaggspett
 • Tårnseiler
 • Sandsvale
 • Låvesvale
 • Taksvale
 • Sanglerke
 • Trelerke
 • Heipiplerke
 • Skjærpiplerke
 • Vintererle
 • Gulerle
 • Linerle
 • Fossekall
 • Gjerdesmett
 • Jernspurv
 • Rødstrupe
 • Buskskvett
 • Svartstrupe
 • Steinskvett
 • Ringtrost
 • Svarttrost
 • Gråtrost
 • Måltrost
 • Rødvingetrost
 • Møller
 • Tornsanger
 • Munk
 • Løvsanger
 • Gransanger
 • Svartmeis
 • Blåmeis
 • Kjøttmeis
 • Skjære
 • Kaie
 • Kråke
 • Ravn
 • Stær
 • Gråspurv
 • Pilfink
 • Bokfink
 • Bjørkefink
 • Grønnfink
 • Stillits
 • Tornirisk
 • Grønnsisik
 • Gråsisik
 • Brunsisik
 • Bergirisk
 • Grankorsnebb
 • Dompap
 • Snøspurv
 • Gulspurv
 • Sivspurv