Det er en rekke måkevarianter i arkivet:

  • I flukt
  • I vatn og sjø
  • I flokk
  • I fuglefjell
  • I kamp
  • Som vasker seg
  • Som spiser
  • Som gjesper

Måker er av mange grunner noen av mine favorittfugler. De har ren og kontrastrik fjærdrakt, er elegante og spontane. Dessuten er det lett å komme i nærkontakt de fleste.

"Tre måker" ble valgt som motiv i Haugesund sitt byvåpen i 1929. I begrunnelsen står det bl.a.:

Måkene symboliserer byen som henter sin næring fra havet; sildefisket og skibsfarten.

I Norge hekker seks måkearter og dessverre er alle i kraftig tilbakegang bl.a. grunnet mindre fisk i havet.

Derfor har mange sluttet å hekke fordi de skjønner at det ikke er god nok mattilgang til å fø opp sultne unger.

Uforståelig har måkene det siste ti-året fått et hat-status hos mange nordmenn. At måkene kommer inn til byene er tegn på at deler av naturen er i ubalanse, spesielt i havet.

De måkene som patruljerer i byen gjør det av nødvendighet. De er faktisk underernærte og vår overflod gir de muligheten til å stille sulten i noen timer.