I løpet av et par ti-år har jeg holdt en rekke slideshow for bedrifter samt i lag og foreninger i Rogaland og Hordaland.

Foredragene varer fra 30 til 45 minutter. Det er selvfølgelig mulig med to foredrag, men da med en innlagt pause.

keiseroyestikker04_08_11