Fra Sira til Sveio

Melding om silkehegre på Utsira 1. april var definitivt ingen spøk. I følge fuglekikkere på «Norges beste vestkant» var et […]

Interkommunal blogg

Grenser er aldri noe heft for fuglene, og høye gjerder er stort sett en lang tynn strek i landskapet. Vinterstid krysser […]

For en dag

Selv om januar normalt er en måned med få sjeldenheter, er de første dagene på nyåret alltid høytid for fuglekikkerne. For […]

Fargerik optimist

Du ser svartstrupene nesten over alt i åpent landskap i Sør-Europa. I Norge hekker en håndfull par i området Vest-Agder til Møre og […]

Haukugle

 Søndag kom melding om haukugle i Sveio. En kort sjekk i det aktuelle området en time senere var ingen suksess. […]

Grenseløs praktærfugl

Forleden observerte Finn Morten Jacobsen en drøyt årsgammel praktærfugl hann sør i Sveio kommune. En svært sjelden dykkand på Haugalandet. Det […]