Endelig varme

Ute blåser den kalde og intense nordavinden. Igjen. Men vi fikk glede oss over skikkelig varme i noen dager.

Når termometeret kryper over 20 grader på Vestlandet i mai, blir det raskt høytidsdager for fuglekikkere.

Spesielt på Utsira kan varme østlige vinder føre til store mengder trekkfugler, også sjeldne arter fra sørlige Europa.

Vendehals
Vendehals

Forleden var et par ti-talls fuglekikkere på øya og trålet busker og kratt. De aller fleste fikk oppleve spenning og hadde gode opplevelser.

Eksempelvis ble det ene dagen ble det observert over hundre rødstjert. Det er dagstall som er totalt ukjent på andre trekklokaliteter på Vestlandet.

Selv om de store «bombene» uteble, ble det likevel noen godbiter, bl.a. tre rødstrupesangere (oppslagsbilde), asiasvartstrupe og hærfugl.

Ene dagen loggførte jeg hele 71 arter.

Stillits
Stillits
Sivhauk og kråke
Sivhauk og kråke

 

Motta e-post om ny blogg
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Når jeg har publisert ny blogg vil du motta e-post med tema og et bilde fra bloggen.
Du kan melde deg av når du måtte ønske