Jordugle

jordugle04_11_15

Fuglekikkere i Norge har i høst registrert færre trekkfugler på vei sørover enn normalt. Kald og våt hekkesesong er en svært sannsynlig årsak til at få unger ble flyvedyktige.

En art som imidlertid har blitt loggført unormalt hyppig på Vestlandet nå i høst, er jordugla. Kanskje ikke så overraskende. Vi som besøkte Finnmark i juni så jordugler "over alt", i alle fall i Pasvikdalen. Etter hekkesesongen har tilsynelatende mange beveget seg i sørvestlig retning.

jordugle05_11_15

Jorduglene jakter som regel om natta og sitter i ro på dagtid. Som regel stoler de på kamuflasjen i den gulbrune fjærdrakten, og letter først når en person er få meter unna.  Dermed kan de være svært vanskelige å oppdage.

Onsdag formiddag støkket jeg ei jordugle langs veien til Utsira fyr, og fikk noen fluktbilder. Litt senere jaktet et individ på østre del av øya. Den landet på en svær stein ikke langt fra grusveien. Da var det jeg som måtte benytte en slags kamuflasje for å komme tettere på. Heldigvis brydde det jordugla lite at jeg seig sakte mot den i en gammel blå campingbil.

jordugle01_11_15