Tornesvatnet

I en radius på 40 km. rundt Haugesund er det mange svært gode fuglelokaliteter; Utsira, Røvær og Kårstø. Fra Karmøy nevnes Feøy, Taravika, Syre og Beiningen.

Etter et år satsing på Ryvarden i Sveio (2011/12) og Espevær på Bømlo (2012/13), har jeg de siste årene taksert Feøy regelmessig.

En fuglelokalitet som ligger bynært, men likevel har stort potensiale er Tornesvatnet i Haugesund. Dessverre har ofte naturreservatet blitt nedprioritert av fuglekikkere bosatt i måkebyen. 

Som en del av Bird Race Haugesund 2017 vil fuglekikking i og rundt Tornesvatnet bli en viktig brikke. I høst/vinter har jeg besøkt lokaliteten en rekke ganger, som regel med kamera på skulderen. (Musepeker på bildene under gir artsnavn).

Før start i januar ønsker jeg å skru klokka tilbake:
 23. mai 2009 er fortsatt relativt friskt i minnet. Amursvale, elvesanger og trostesanger i løpet av et par morgentimer i vestre del av Tornesvatnet var nær uvirkelig.

Ringnebbdykker, svartstork, purpurhegre, sumpsanger og rødhodevarsler er tunge bomber som også er observert i Tornesvatnet. Dessuten egretthegre, isfugl, hærfugl og skjeggmeis. 

De store bombene observeres selvfølgelig ikke ofte, men på de fleste av turene blir godbiter lagt inn i databasen. I høst/vinter huskes flere skjeender, snadderand, fem taffelender, orrfugl, sivhauk, kongeørn, hornugle, svartstrupe, to gulbrynsangere. Det er registrert fire nye arter for Tornesvatnet i løpet av høsten: Haukugle, vendehals, dvergspett og nøttekråke. Dermed har lokaliteten bikket 200 fuglearter gjennom tidene.

Bird Race Haugesund 2017 har ett mål: Observere 207 fuglearter i Haugesund kommune. Tornesvatnet blir sammen med Røvær de to lokalitetene som bør hanke inn flest arter. Derfor har jeg satt et delmål om å loggføre 150 fuglearter i og rundt Tornesvatnet i løpet av 2017. 

 

Motta e-post om ny blogg
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Når jeg har publisert ny blogg vil du motta e-post med tema og et bilde fra bloggen.
Du kan melde deg av når du måtte ønske